Laat Q voor U zoeken

Op basis van het "samen" vastgestelde zoekprofiel (PvE) kunnen we snel een eerste serieuze selectie maken van beschikbare of beschikbaar komende objecten. Ook van locaties die (nog) niet op de markt aangeboden zijn wij vaak al eerder op de hoogte, waardoor uw kans van slagen wordt vergroot. Door een uitstekend en betrouwbaar netwerk kent Q Bedrijfslocaties vele ingangen om bij de juiste personen voor u aan tafel te komen.

Succes kun je inhuren

Voordelen van het inschakelen van Q Bedrijfslocaties B.V. als uw makelaar/adviseur:

  1. Gezamenlijk professioneel vaststellen Programma van Eisen (PvE);
  2. Q Bedrijfslocaties B.V. is vaak als één van de eersten op de hoogte van beschikbaar komende objecten; dus méér inzicht in en focus op actueel (én vooral onzichtbaar) aanbod in de markt
  3. Wij behartigen uw belangen;
  4. Deskundige en actieve begeleiding en advisering/beoordeling locaties;
  5. Forse tijdsbesparing opdrachtgever; Aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij de zoektocht;
  6. Beargumenteerde onderhandelingspositie; meer body naar (professionele)tegenpartijen;
  7. Gegarandeerd en bewezen beter onderhandelingsresultaat;
  8. Zeker geen 9 tot 5 mentaliteit;
  9. Reeds 25 jaar ervaring in zoekgebied regio Eindhoven.