Privacyverklaring

Q Bedrijfslocaties B.V. gevestigd aan Methusalemplein 25, 5611 VZ te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54139910

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Q verwerkt
Q Bedrijfslocaties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens die benodigd zijn voor het opmaken van overeenkomsten en opdrachtbevestigingen;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Q persoonsgegevens verwerkt
Q Bedrijfslocaties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bezoeken van onze website en informatie opvragen;
 • Verzenden van informatie/of uitnodigingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te infomeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Q Bedrijfslocaties B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Q Bedrijfslocaties B.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, conform de belastingwetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang Q persoonsgegevens bewaart
Q Bedrijfslocaties B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wetgeving anders voorschrijft. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Q Bedrijfslocaties B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Q Bedrijfslocaties B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Q gebruikt
Onze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om  gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten
cookies hebben we uw toestemming nodig.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over onze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Uw toestemming geldt voor
de volgende gebieden: www.q-bedrijfslocaties.nl .

Uw eigen internetbrowser kunt u ook zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Q Bedrijfslocaties B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander of door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@q-bedrijfslocaties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe Q persoonsgegevens beveiligt
Q Bedrijfslocaties B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier, bel ons op 040 – 212 22 12 of neem contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.