Uitblinkers verkopen sneller

Voor onze klanten denken we graag out of the box. Een bord, een vermelding op Funda in Business of op onze eigen site is al lang niet meer voldoende. Q zet veel meer in op een doelgroepgerichte benadering en kijkt naar mogelijkheden zoals herbestemming en transformatie. Kennis van de markt, maatwerk en creativiteit is hierbij belangrijk. Daar zetten we graag onze schouders onder. Naast presentaties vanuit de lucht, neemt in onze dienstverlening via sociale media een steeds sterkere positie in met de shots vanuit de lucht. Dat is geen doel op zich, maar heeft tot doel de opdracht te ondersteunen. Iedere opdracht is uniek en wordt ook zo benaderd!